Safor sí, fracking no!

saforsi_frackingnoWEB

L’extracció de gas no convencional mitjançant la fractura hidràulica o “fracking” ha arribat a la nostra comarca. Des de Compromís, apostem per vies alternatives de producció energètica. Per això, et proporcionem informació i et proposem que ens ajudes a fer difusió d’esta campanya.

L’empresa Oil and Gas Capital S.L ha sol·licitat al Ministeri d’Indústria i Energia un permís d’investigació anomenat ‘Polifemo’ (núm. 1.660) per a poder estudiar si el sòl reuneix les condicions necessàries per a una futura perforació. La zona on es demana realitzar els estudis comprén els municipis de Gandia, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Barx, Favara, Pinet, Xeresa, Xeraco, Rafelguaraf, Carcaixent, Alzira i Quatretonda.

Actualment aquest permís està pendent de resolució per part de la Direcció General de Política Energètica i Mines però l’esdevenir d’altres actuacions similars al País Valencià i a la resta de l’Estat Espanyol on s’estan concedint els permisos ens alerta del que moltes organitzacions consideren un atac al medi ambient i la salut humana; fins el punt que altres comunitats autònomes de l’estat, com La Rioja, Aragó o Cantàbria, i estats europeus com França o Bulgària han paralitzat per llei tots els projectes de ‘fracking’, tot i esperant d’avaluar-ne millor les conseqüències ambientals.

QUÈ ÉS EL FRACKING?

El ‘fracking’ és una tècnica d’extracció de gas no convencional; ha estat venut com un sistema per obtindre més combustible, més barat i amb menys efectes sobre el clima, a diferència del gas convencional, que es troba en bosses subterrànies. Aquesta nova tècnica extrau el gas que està atrapat en les roques del subsòl.

Per extraure el gas es perfora verticalment fins a una profunditat d’entre dos mil i quatre mil metres i, a continuació, horitzontalment, fins a arribar a la major superfície possible. El següent pas consisteix a col·locar unes càrregues explosives per a fracturar la roca i alliberar el gas. Finalment s’introdueix en el conducte un còctel d’aigua, sorra i productes químics a pressió perquè entre en les escletxes i el gas puga fluir juntament amb l’aigua fins a la superfície on és emmagatzemat.

PERILLS

A pesar de les promeses, el ‘fracking’ ha despertat la preocupació de les organitzacions ambientals i de gran part de la societat. El principal perill del ‘fracking’ és la possible filtració de productes tòxics presents a la mescla que s’introdueix al conducte cap als aqüífers del subsòl. La gran profunditat d’aquests pous fa que hi haja més possibilitats de travessar o d’entrar en contacte amb aqüífers i, per tant, de contaminar l’aigua que utilitzem a casa o als nostres conreus. Alguns estudis alerten també dels riscos sísmics d’aquesta mena de perforacions, per la qual cosa s’obliga a fer un estudi geosísmic de la zona durant el període d’investigació.

Finalment, el ‘fracking’ necessita grans quantitats d’aigua, cosa que, segons les entitats ambientalistes, el converteix en una tècnica no sostenible, especialment en zones amb pocs recursos hídrics. Altres conseqüències del ‘fracking’ són l’emissió de gasos a l’atmosfera per possibles fuites en els conductes o el transport i la dificultat de reciclar els residus sobrants, que són altament nocius.