Compromís i la resta de formacions amb representació a la Mancomunitat presentaran mocions als ajuntaments per impulsar l’ens comarcal

Els alcaldes i alcaldesses sotasignants, representants dels Grups Polítics del Partit Popular, PSPV-PSOE i BLOC-COMPROMÍS a la Mancomunitat de Municipis de La Safor, presenten al Plenari, a l’empara del que preveu l’article 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, aquesta MOCIÓ per a incloure-la en l’ordre del dia de la propera sessió ordinària del Plenari que es convoque, i als efectes del seu debat i votació.

Al Plenari extraordinari de la Mancomunitat de Municipis de La Safor, de data 27 de novembre de 2012, s’aprovà per unanimitat dels 31 pobles que integren la Mancomunitat, una moció en defensa del nostre ens comarcal, en la qual reivindicàvem el paper rellevant de les mancomunitats i de la col·laboració de les entitats locals per a la gestió de serveis en comú; a més de ser l’instrument d’unió comarcal a La Safor.

Al Plenari de data 13 de març de 2013 l’Ajuntament de Gandia va acordar, l’abandonament de la Mancomunitat de Municipis de La Safor.

Amb aquest acord d’abandonament per part de l’Ajuntament de Gandia de la Mancomunitat, i conseqüentment dels serveis públics que es presten, trenca i proporciona desigualtat en la prestació dels serveis entre els veins de la nostra comarca.

Davant aquest agreujament que suposarà l’abandonament de la Mancomunitat de Municipis de La Safor per part de Gandia, el Grup del Partit Popular, el Grup del Partit Socialista del País Valencià i el Grup Bloc-Compromís proposen al Plenari de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, la següent PROPOSTA:

PRIMER. Reafirmar la nostra defensa en la necessitat de la Mancomunitat de Municipis de La Safor, com un instrument aglutinador d’interessos i gestor de serveis per a un millor desenvolupament sostenible, en especial en aquelles zones que troben majors dificultats de diversa índole,  proporcionant igualtat en la prestació dels serveis,  i que redunda en una millora singular de la qualitat de vida dels ciutadans. Tot això, en els mateixos termes que la moció aprovada per unanimitat dels municipis que integren la Mancomunitat, en data 27 de novembre de 2012.

SEGONA. Impulsar des de els òrgans col·legiats de la Mancomunitat la gestió i l’impuls de nous projectes, iniciatives i accions comarcals que beneficien els nostres pobles.

TERCERA. Iniciar la tramitació i  l’estudi de la localització dels serveis públics que presta la Mancomunitat de Municipis de La Safor a altres pobles, per tal d’arribar de manera més directa als ciutadans que es beneficien dels serveis públics de la Mancomunitat.

QUARTA. Reivindicar altra vegada el paper de les mancomunitats, com a gestores de serveis municipals en una economia d’escala que repercuteix positivament en la prestació dels serveis públics, acordant traslladar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a la Federació Espanyola de Municipis, a les Federacions Territorials de Municipis, així com el Consell de la Comunitat Valenciana, la postura unificada del municipalisme valencià, de mantenir l’existència de les mancomunitats de municipis com a entitats locals en la futura legislació que desenvolupe el règim local.

CINQUENA. Donar trasllat als 31 municipis de la comarca d’esta moció per a la seua aprovació als plenaris corresponents.

SISENA. Traslladar aquest Acord a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, a les Corts valencianes, a la Diputació Provincial de València, a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Arxivat en: Comarcal

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *